ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Μέσω της αυξητικής επέμβασης των μαστών επιτυγχάνεται αύξηση του όγκου του στήθους, ανάπλαση του και απόκτηση του ιδανικού μεγέθους.

 

Πρόκειται για μια δημοφιλή και ασφαλή επέμβαση. Ο πλαστικός χειρουργός φροντίζει να κάνει σωστή εξέταση των μαστών και να αναλογιστεί διάφορους παράγοντες όπως το μέγεθος και το σχήμα και την ποιότητα του δέρματος. Σε περίπτωση πτώσης των μαστών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και ταυτόχρονη ανόρθωση. Η επέμβαση πραγματοποιείται με την τοποθέτηση των ενθεμάτων σιλικόνης σε “θήκη” πάνω ή κάτω από τον μυ, ή συνδυαστικά (dual plane). Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε καθε τεχνική και είναι καθήκον του γιατρού να υποδείξει την κατάλληλη για κάθε περίπτωση. Τα ίδια ισχύουν και για την τομή μέσα από την οποία πρόκειται να τοποθετηθεί το ένθεμα σιλικόνης στο μαστό, δηλαδή, είτε από την υπομάστια πτυχή είτε από τη θηλαία άλω είτε από τη μασχάλη.

Στν Ελλάδα γίνεται χρήση ενθεμάτων σιλικόνης νέας γενιάς με σταγονοειδές σχήμα που δεν αλλοιώνεται. Σε περίπτωση που τα ενθέματα αυτά “ανοίξουν” , η σιλικόνη δε διαρρέει στο μαστό αλλά μένει σταθερή στη θέση της. Η αυξητική επέμβαση στήθους γίνεται συνήθως με γενική αναισθησία, σε καλά οργανωμένη κλινική και ο απαραίτητος χρόνος παραμονής του ασθενούς στην κλινική είναι το πολύ μια μέρα και μετά ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του σε 3-7 ημέρες.

 

Μετά την επέμβαση μπορεί να παρατηρηθεί εμφάνιση οιδημάτων και μωλώπων στον ασθενή, που όμως υποχωρούν το πολύ μέσα σε ενα μήνα. Άλλο πιθανό φαινόμενο είναι η υπαισθησία των μαστών ή των θηλών μετά την εγχείρηση, το οποίο όμως συνήθως υποχωρεί μετά από 6 μήνες.

Εμφανίζονται και σπάνιες περιπτώσεις επιπλοκών όπως διάσπαση τραύματος, φλεγμονή, αιμορραγία, αντίδραση στα αναισθητικά φάρμακα. Επίσης, δημιουργείται, μετά την τοποθέτηση του ενθέματος της σιλικόνης, γύρω του μια μεμβράνη (“κάψα”), η οποία αποτελεί φυσιολογική διεργασία επούλωσης. Η “κάψα” αυτή είναι πιθανό να συρρικνωθεί με την πάροδο του χρόνου (μετά απο 6 μήνες – 2 χρόνια) και να ασκήσει πίεση στο ένθεμα, προκαλώντας την αλλαγή του σχήματος του μαστού. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται “ρίκνωση της κάψας” και χρειάζεται αλλαγή του ενθέματος σιλικόνης και “καψεκτομή”.

 

Η διάρκεια ζωής των ενθεμάτων είναι περίπου 20 χρόνια, αν και κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να χρειαστεί αλλαγή τους με επέμβαση ή ανόρθωση των μαστών. Επιπλέον, ο ασθενής θα πρέπει να λάβει υπόψην του ότι για την περιοδική εξέταση των μαστών θα χρειάζεται μαγνητική τομογραφία (MRI), καθώς τα ενθέματα σιλικόνης δυσκολεύουν την εξέταση με μαστογραφία.